Education

  • 2014-2019 School of Software, Tsinghua University. PhD
  • 2017-2017 Computer Science, Georgia Institute of Technology. Visiting Scholar
  • 2011-2014 Computer Science, University of Science and Technology. Beijing, Master
  • 2005-2009 Communication Engineering, Beijing Jiaotong University. Bachelor

Work Experience

  • 2020-now Gaoling School of Artificial Intelligence, Renmin University of China. Assistant professor
  • 2019-2020 Department of Computer Science, University College London. Postdoc

RESEARCH INTERESTS

Recommender system (Major): Explainable recommendation, Sequential recommendation, Recommendation based on External Knowledge

Reinforcement learning: Multi-objective RL, Continuous-time RL, RL theory

Causal Inference: Causal Discovery, Representation Learning based potential outcome framework

PUBLICATIONS

2024
Would You Like Your Data to Be Trained? A User Controllable Recommendation Framework
Lei Wang, Xu Chen, Zhenhua Dong, Quanyu Dai
AAAI

Active Explainable Recommendation With Limited Labeling Budget
Jingsen Zhang, Xiaohe Bo, Chenxi Wang, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Ruiming Tang, Xu Chen
ICASSP

M3TN: Multi-gate Mixture-of-Experts based Multi-valued Treatment Network for More Effective and Efficient Uplift Modeling
Zexu Sun, Xu Chen
ICASSP

2023
Bayesian Active Causal Discovery with Multi-Fidelity Experiments
Zeyu Zhang, Chaozhuo Li, Xu Chen, Xing Xie
NeurIPS

Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning
Zexu Sun, Bowei He, Jinxin Liu, Shuai Zhang, Xu Chen*, Chen Ma
NeurIPS

REASONER: An Explainable Recommendation Dataset with Comprehensive Labeling Ground Truths
Xu Chen, Jingsen Zhang, Lei Wang, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Ruiming Tang, Rui Zhang, Li Chen, Xin Zhao, Ji-Rong Wen
NeurIPS Dataset and Benchmarks Track

Robust Causal Inference for Recommender System to Overcome Noisy Confounders
Zhiheng Zhang, Quanyu Dai, Xu Chen, Zhenhua Dong, Ruiming Tang
SIGIR short

Causal Collaborative Filtering
Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Yunqi Li, Zuohui Fu, Xu Chen, Yongfeng Zhang
ICTIR

Towards a More User-Friendly and Easy-to-Use Benchmark Library for Recommender Systems
Lanling Xu*, Zhen Tian*, Gaowei Zhang, Junjie Zhang, Lei Wang, Bowen Zheng, Yifan Li, Jiakai Tang, Zeyu Zhang, Yupeng Hou, Xingyu Pan, Wayne Xin Zhao, Xu Chen and Ji-Rong Wen
SIGIR resource

A Multi-Agent Framework for Recommendation with Heterogeneous Sources
Yabin Zhang, Weiqi Shao, Xu Chen, Yali Du, Xiaoxiao Xu, Dong Zheng, Changhua Pei, Shuai Zhang, Peng Jiang and Kun Gai
IJCNN

Recommendation with Dynamic Natural Language Explanations
Xi Li, Jingsen Zhang, Xiaohe Bo, Lei Wang, Xu Chen
IJCNN

Debiased Recommendation with User Feature Balancing
Mengyue Yang, Guohao Cai, Furui Liu, Jiarui Jin, Zhenhua Dong, Xiuqiang He, Jianye Hao, Weiqi Shao, Jun Wang, Xu Chen
TOIS

Robust Recommendation with Adversarial Gaussian Data Augmentation
Zhenlei Wang, Xu Chen
TheWebConf

Recommendation with Causality enhanced Natural Language Explanations
Jingsen Zhang, Xu Chen, Jiakai Tang, Weiqi Shao, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Rui Zhang
TheWebConf

Distributionally Robust Sequential Recommnedation
Rui Zhou, Xian Wu, Zhaopeng Qiu, Yefeng Zheng, Xu Chen
SIGIR

To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion
Rui Li, Xu Chen, Chaozhuo Li, Yanming Shen, Jianan Zhao, Yujing Wang, Weihao Han, Hao Sun, weiwei deng, Qi Zhang and Xing Xie.
ACL

Hierarchical Invariant Learning for Domain Generalization Recommendation
Zeyu Zhang, Heyang Gao, Hao Yang, Xu Chen
KDD

Towards Robust Fairness-aware Recommendation
Hao Yang, Zhining Liu, Zeyu Zhang, Chenyi Zhuang and Xu Chen
RecSys

When Fairness meets Bias: a Debiased Framework for Fairness aware Top-N Recommendation
Jiakai Tang, Shiqi Shen, Zhipeng Wang, Zhi Gong, Jingsen Zhang and Xu Chen
RecSys

Sequential Recommendation with User Causal Behavior Discovery
Zhenlei Wang, Xu Chen, Zhenhua Dong, Quanyu Dai, Ji-Rong Wen.
ICDE

2022
Data Augmented Sequential Recommendation based on Counterfactual Thinking.
Xu Chen, Zhenlei Wang, Hongteng Xu, Jingsen Zhang, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao and Ji-Rong Wen.
TKDE

RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library
Wayne Xin Zhao, Yupeng Hou, Xingyu Pan, Chen Yang, Zeyu Zhang, Zihan Lin, Jingsen Zhang, Shuqing Bian, Jiakai Tang, Wenqi Sun, Yushuo Chen, Lanling Xu, Gaowei Zhang, Zhen Tian, Changxin Tian, Shanlei Mu, Xinyan Fan, Xu Chen and Ji-Rong Wen.
CIKM(resource)

Dually Enhanced Propensity Score Estimation in Sequential Recommendation.
Chen Xu, Jun Xu, Xu Chen, Zhenghua Dong and Ji-Rong Wen.
CIKM

Inhomogeneous Deep Q-Network for Time Sensitive Applications.
Xu Chen, Jun Wang.
Artificial Intelligence (AIJ)

Explainable Legal Case Matching via Inverse Optimal Transport-based Rationale Extraction.
Weijie Yu, Zhongxiang Sun, Jun Xu, Zhenhua Dong, Xu Chen, Hongteng Xu, Ji-Rong Wen.
SIGIR

Multi-Modal Experience Inspired AI Creation
Qian Cao, Xu Chen, Ruihua Song, Hao Jiang, Guang Yang, Zhao Cao.
MM

Inhomogeneous Social Recommendation with Hypergraph Convolutional Networks
Zirui Zhu, Chen Gao, Xu Chen, Nian Li, Depeng Jin and Yong Li
ICDE

Learning to Identify Top Elo Ratings: A Dueling Bandits Approach
Xue Yan, Yali Du, Binxin Ru, Jun Wang, Haifeng Zhang, Xu Chen
AAAI

Generative Session-based Recommendation
Zhidan Wang, Wenwen Ye, Xu Chen, Wenqiang Zhang, Zhenlei Wang, Lixin Zou, Weidong Liu
TheWebConf

Sequential Recommendation with Decomposed Item Feature Routing
Kun Lin, Zhenlei Wang, Shiqi Shen, Zhipeng Wang, Bo Chen, Xu Chen
TheWebConf

Unbiased Sequential Recommendation with Latent Confounders
Zhenglei Wang, Shiqi Shen, Zhipeng Wang, Bo Chen, Xu Chen, Ji-Rong Wen
TheWebConf

2021
Causally Attentive Collaborative Filtering
Jingsen Zhang, Xu Chen, Wayne Xin Zhao
CIKM

CountER: Counterfactual Explainable Recommendation
Juntao Tan, Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Yunqi Li, Xu Chen, Yongfeng Zhang
CIKM

Counterfactual Review-based Recommendation
Kun Xiong, Wenwen Ye, Xu Chen, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao, Binbin Hu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou
CIKM

Top-N Recommendation with Counterfactual User Preference Simulation
Mengyue Yang, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Xu Chen, Xiuqiang He, Jun Wang
CIKM

RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms:
Wayne Xin Zhao, Shanlei Mu, Yupeng Hou, Zihan Lin, Yushuo Chen, Xingyu Pan, Kaiyuan Li, Yujie Lu, Hui Wang, Changxin Tian, Yingqian Min, Zhichao Feng, Xinyan Fan, Xu Chen (corresponding author), Pengfei Wang (corresponding author), Wendi Ji, Yaliang Li, X
CIKM (resource)

A Novel Macro-Micro Fusion Network for User Representation Learning on Mobile Apps
Shuqing Bian, Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Xu Chen, Jing Cai, Yancheng He, Xinji Luo, Ji-Rong Wen
The Web Conference (TheWebConf 2021).

Counterfactual Data-Augmented Sequential Recommendation
Zhenlei Wang, Jingsen Zhang, Hongteng Xu, Xu Chen (corresponding author), Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen
The 44nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2021).

Reinforcement Recommendation with User Multi-aspect Preference
Xu Chen, Yali Du, Long Xia, Jun Wang
The Web Conference (TheWebConf 2021).

Visually Aware Recommendation with Aesthetic Features
Wenhui Yu, Xiangnan He, Jian Pei, Xu Chen, Li Xiong, Jinfei Liu, Zheng Qin
The International Journal on Very Large Data Bases (VLDBJ 2021)

Learning Correlated Communication Topology in Multi-Agent Reinforcement learning
Yali Du, Zhicheng Ren, Bo Liu, Ziqi Liu, Vincent Moens, Jun Wang, Xu Chen and Haifeng Zhang.
The International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2021)

Estimating alpha-Rank from A Few Entries with Low Rank Matrix Completion
Yali Du, Xue Yan, Xu Chen, Haifeng Zhang, Jun Wang
The 38th International Conference on Machine Learning (ICML 2021)

2020
Neural Feature-aware Recommendation with Signed Hypergraph Convolutional Network
Xu Chen, Kun Xiong, Yongfeng Zhang, Long Xia, Dawei Yin and Jimmy Huang
Transaction on Information System (TOIS 2020)

Time Matters: Sequential Recommendation with Complex Temporal Information
Wenwen Ye, Shuaiqiang Wang, Xu Chen (corresponding author), Xuepeng Wang, Zheng Qin and Dawei Yin.
The 43nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2020).

JIT2R: A Joint Framework for Item Tagging and Tag-based Recommendation
Xu Chen, Changying Du, Xiuqiang He and Jun Wang.
The 43nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2020, short paper).

Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network
Shuqing Bian, Xu Chen, Xin Zhao, Kun Zhou, Yupeng Hou, Yang Song, Tao Zhang and Ji-Rong Wen.
The 31th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2020).

CAFE: Coarse-to-Fine Knowledge Graph Reasoning for E-Commerce Recommendation
Yikun Xian, Zuohui Fu, Handong Zhao, Yingqiang Ge, Xu Chen, Qiaoying Huang, Shijie Geng, Zhou Qin, Gerard de Melo, S. Muthukrishnan and Yongfeng Zhang.
The 31th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2020).

Explainable Recommendation: A Survey and New Perspectives
Yongfeng Zhang and Xu Chen.
Foundations and Trends in Information Retrieval: Vol. 14, No. 1, pp 1-101. Now Publishers.

2019
Dynamic Explainable Recommendation based on Neural Attentive Models
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Zheng Qin.
The 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2019).

Dynamic News Recommendation with Hierarchical Attention Network
Hui Zhang, Xu Chen and Shuai Ma.
The 19th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2019, short paper).

Adversarial Distillation for Efficient Recommendation with External Knowledge
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Honteng Xu, Zheng Qin and Hongyuan Zha.
Transaction on Information System (TOIS 2019).

Efficient contour computation of group-based skyline
Wenhui Yu, Jinfei Liu, Jiann Pei, Li Xiong, Xu Chen and Zheng Qin.
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE 2019).

Personalized Fashion Recommendation with Visual Explanations based on Multimodal Attention Network
Xu Chen, Hanxiong Chen, Hongteng Xu, Yongfeng Zhang, Yixin Cao, Zheng Qin and Hongyuan Zha.
The 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019).

Generating Natural Language Explanations for Recommendation
Hanxiong Chen, Xu Chen, Shaoyun Shi and Yongfeng Zhang.
Workshop on the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIRW 2019).

2018
Joint Representation Learning of Cross-lingual Words and Entities via Attentive Distant Supervision
Yixin Cao, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Chengjiang Li, Xu Chen and Tiansi Dong.
The international Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018).

Benefits from Superposed Hawkes Processes
Hongteng Xu, Dixin Luo, Xu Chen and Lawrence Carin.
The 21st International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS 2018).

Sequential Recommendation with User Memory Network
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Honteng Xu, Zheng Qin and Hongyuan Zha.
The 11th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2018).

Learning Heterogeneous Knowledge Base Embeddings for Explainable Recommendation
Qingyao Ai, Vahid Azizi, Xu Chen and Yongfeng Zhang.
Algorithms Journal (Algorithms 2018).

Aesthetic-based Clothing Recommendation
Wenhui Yu, Huidi Zhang, Xiangnan He, Xu Chen, Li Xiong and Zheng Qin.
The International World Wide Web Conferences (TheWebConf 2018).

Towards Conversational Search and Recommendation: System Ask, User Respond
Yongfeng Zhang, Xu Chen, Qingyao Ai, Liu Yang and W. Bruce Croft.
The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2018).

2017
A Collaborative Neural Model for Rating Prediction by Leveraging User Reviews and Product Images
Wenwen Ye, Yongfeng Zhang, Xin Zhao, Xu Chen and Zheng Qin.
The 13th Asia Information Retrieval Societies Conference (AIRS 2017).

Bridge Text and Knowledge by Learning Multi-Prototype Entity Mention Embedding
Yixin Cao, Lifu Huang, Heng Ji, Xu Chen and Juanzi Li.
The 55th annual meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2017).

Fast Algorithm of Pareto Optimal Group-based Skyline
Wenhui Yu, Zheng Qin, Jinfei Liu, Li Xiong, Xu Chen and Huidi Zhang.
The 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2017).

An Explainable Probabilistic Local Matrix Factorization by Leveraging User Reviews
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Xin Zhao, Wenwen Ye and Zheng Qin.
The 13th Asia Information Retrieval Societies Conference (AIRS 2017).

Joint Representation Learning for Top-N Recommendation with Heterogenous Information Sources
Yongfeng Zhang, Qingyao Ai, Xu Chen and W. Bruce Croft.
The 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2017).

Personalized Key Frame Recommendation
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Qingyao Ai, Hongteng Xu, Junchi Yan and Zheng Qin.
The 40nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2017).

Learning a Hierarchical Embedding Model for Personalized Product Search
Qingyao Ai, Yongfeng Zhang, Keping Bi, Xu Chen and Bruce Croft.
The 40nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2017).

2016
HLBPR: A Hybrid Local Bayesian Personal Ranking Method
Xu Chen, Pengfei Wang, Zheng Qin, and Yongfeng Zhang.
The 25th World Wide Web Conference (WWW 2016, poster).

Learning to Rank Features for Recommendation over Multiple Categories
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Tao Xu, and Zheng Qin.
The 39nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2016).

Services

  • Journal reviewer:JMLR, TOIS, TKDE, TIST
  • Conference PC member:SIGIR, The Web Conference, AAAI, IJCAI, CIKM

Contact

Tel:

Email:xu.chen@ruc.edu.cn

Website:

Address: